Cách xếp trực thăng giấy

Video hướng dẫn chi tiết cách xếp một chiếc trực thăng giấy với cánh quạt có thể quay được.

Từ khóa

Tham khảo

Bài cùng chủ đề

Chủ đề khác

Xếp giấy
Cắm hoa
Làm thiệp
May vá
Tự chế